• img

    Z důvodu nařízení MŠMT se termín Zdravotníka zotavovacích akcí ruší

    https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/3-5-2021-realizace-rekvalifikacnich-a-vzdelavacich-kurzu-a